Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีวิทยาลัยศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อำพิน กันธิยะ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

2019-04-26