Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยศึกษาและการจัดการทางทะเลพร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2019-07-08