Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ การทำลายเชื้อ การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล การใช้สารเคมี การจัดการของเสีย และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

2019-12-25