Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.
ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 2 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

 

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 3 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

 

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

 

ห้องประชุม/สัมมนา อาคารใหม่ รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 80 คน

 

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง Visualizer

- เครื่องเสียง

- Video Conference

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ