Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

Vision : วิสัยทัศน์

“ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางทะเลชั้นนำระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2565 ”


ด้านการศึกษา: สามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาด้านพาณิชย์นาวีโลจิติกส์และการจัดการซัพพลายเชน รวมทั้ง ด้านนวัตกรรมอาหารทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้ภายใน พ.ศ. 2565

ด้านวิจัย: ติดอันดับ 1 ใน 30 สถาบันวิจัยทางทะเล (Maritime Research Ranking) ของโลกภายใน พ.ศ. 2565