Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

งานจัดซื้อจัดจ้าง


เลขที่โครงการ EGP ชื่อเอกสาร วันที่สร้างเอกสาร โหลดเอกสาร
61077384374 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดัยในพื้นที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 2018-07-26
61077114730 ประกาศราคากลางงานจ้าง งานก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโค และปรับปรุงูมทัศน์ 2018-07-06
P61070000938 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างรักษาความปลอดัยในพื้นที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 2018-07-03
P61070000938 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโค และปรับปรุงูมิทัศน์ 2018-07-03
61037206654 เรื่อง งานจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน 2018-03-14

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th