Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

ข่าวเด่น

  สำนักงานหอพักเยี่ยมชมงาน ณ วิทยาลัยฯ... 

  Update :2019-06-19

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้... 

  Update :2019-05-27

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้... 

  Update :2019-05-24

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้... 

  Update :2019-05-03

  กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... 

  Update :2019-04-26

  กิจกรรมวันสถาปนา... 

  Update :2019-04-25