Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

ข่าวเด่น

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการ... 

  Update :2019-10-11

  โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมและการพัฒนา... 

  Update :2019-10-11

  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. –... 

  Update :2019-10-07

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประ... 

  Update :2019-09-23

  โครงการวันคณะกรรมการอำนวยการพบบุคลากร และทบท... 

  Update :2019-08-27

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณ... 

  Update :2019-07-20

  โครงการ “เก็บ เพื่อ ก่อ” มช. ร่วมใจเก็บขยะ ณ ป่า... 

  Update :2019-07-26

  โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาส... 

  Update :2019-07-08

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป... 

  Update :2019-06-28

  สำนักงานหอพักเยี่ยมชมงาน ณ วิทยาลัยฯ... 

  Update :2019-06-19

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป... 

  Update :2019-05-27

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป... 

  Update :2019-05-24

  โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูป... 

  Update :2019-05-03

  กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใ... 

  Update :2019-04-26

  กิจกรรมวันสถาปนา... 

  Update :2019-04-25