ประกาศราคากลาง

 

เลขที่โครงการ EGP ชื่อเอกสาร วันที่สร้างเอกสาร โหลดเอกสาร
61077384374 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดัยในพื้นที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 2018-07-26
61077114730 ประกาศราคากลางงานจ้าง งานก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโค และปรับปรุงูมทัศน์ 2018-07-06
P61070000938 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างรักษาความปลอดัยในพื้นที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 2018-07-03
P61070000938 ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโค และปรับปรุงูมิทัศน์ 2018-07-03
61037206654 เรื่อง งานจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน 2018-03-14
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th