คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุคสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทะเล สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th