ร่วมพืธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สืบเนื่องจากพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการ "ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th