หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (จำนวน 2 วัน)
วันที่เริ่มเรียน 12 – 13 กรกฎาคม 2566
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16:30 น.
ค่าธรรมตลอดหลักสูตร 3,500 บาท (ฟรีค่าลงทะเบียนจำนวน 2 ท่าน ตามเงื่อนไขข้อที่ 9 การชำระค่าลงทะเบียน)
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://cmu.to/sV0mc

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาของผู้ประกอบการอาหารยุคใหม่ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

หัวข้อประกอบด้วย
1.Future food trends อาหารแห่งอนาคต โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ
2.การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing).
3.กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Design Thinking)
4.เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension)

อัตราค่าลงทะเบียน หัวข้อละ 500 บาท กรณีลงทะเบียนครบ 4 หัวข้อ ลดอัตราค่าธรรมเนียม เหลือเพียง 1,500 บาท/คน

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://cmu.to/pnIBT

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตลาดดิจิทัล (The Art & Science of Digital Marketing) ปี 2566

วันเริ่มรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2566
วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,100 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการมหาวิทยาลัยแล้ว)

รายละเอียดที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000367

.

Maritime Cluster & International Digital Marketing

Link

เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
เรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรรู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564