หลักสูตรระยะสั้น

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตลาดดิจิทัล (The Art & Science of Digital Marketing) ปี 2566

วันเริ่มรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2566
วันสิ้นสุดรับสมัคร 11 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,100 บาท (รวมค่าธรรมเนียมการใช้บริการมหาวิทยาลัยแล้ว)

รายละเอียดที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/career-skills/detail/000367

.

Maritime Cluster & International Digital Marketing

Link

เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
เรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรรู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564