หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร กฎหมายเพื่อการบริหารซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (จำนวน 6 วัน)
วันเริ่มรับสมัคร 17 ก.พ. เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 10 เม.ย. เวลา 16:30 น.
ค่าธรรมตลอดหลักสูตร 8,000 บาท (มีทุนเข้าร่วมโครงการอบรม 2 ทุน*)
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://cmu.to/sV0mc

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ

วันเริ่มรับสมัคร 20 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 ก.ย. 65 เวลา 16:30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,690 บาท ค่าส่วนลด EarlyBird : 4,000 บาท (ยอดชำระ 3,690 บาท) ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565

https://bit.ly/3gRxhML

หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
https://bit.ly/3uwLoeB

หลักสูตรเกษตรดิจิทัล (Digital agriculture)

https://bit.ly/3fy9DEj

วันเริ่มรับสมัคร 20 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 31 ส.ค. 65 เวลา 16:30 น.

ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
ค่าส่วนลด EarlyBird : 1,500 บาท (ยอดชำระ 2,000 บาท)
ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565

หลักสูตรรู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564

Maritime Cluster & International Digital Marketing

Link

เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
เรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ (The Art & Science of International Digital Marketing)

Link

วันเริ่มรับสมัคร 1 มิ.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 10 ก.ย. 65 เวลา 16:30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4,400 บาท

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล ปี 2565

Link

วันเริ่มรับสมัคร 20 เม.ย. 65 เวลา 08:30 น.
วันสิ้นสุดรับสมัคร 4 ก.ค. 65 เวลา 16:30 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,000 บาท ค่าส่วนลด EarlyBird : 2,000 บาท (ยอดชำระ 8,000 บาท) ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2565 ถึง 15 มิ.ย. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์