เรียนออนไลน์ทุกหลักสูตร

1. หลักสูตรเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ (iTT)
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 5,690 บาท
https://bit.ly/3gRxhML

2. หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
https://bit.ly/3uwLoeB

3. หลักสูตรเกษตรดิจิทัล (Digital agriculture)

https://bit.ly/3fy9DEj
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ส่วนลด 500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท
จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3,000 บาท

4. หลักสูตรรู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ เฝ้าระวัง ป้องกัน และปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รู้ทันภัยแมงกะพรุนพิษ

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564

5.Maritime Cluster & International Digital Marketing

Link

เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดชีพ
เรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Skip to toolbar