ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้ควบคุมอุณหภูมิแล …

ตู้อบลมร้อน

ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้อบลมร้อนชื่อเครื …

ตู้อบแบบสูญญากาศ

ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้อบแบบสูญญากาศชื่ …

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 45 ลิตร

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภู …

เครื่องกวนสารละลาย

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องกวนสารละลาย ชื …

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงต …

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงต …

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงส …

เครื่องระเหยสารแบบหมุน

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องระเหยสารแบบหมุ …

เครื่องล้างความถี่สูง

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องล้างความถี่ส …

เครื่องวัดความหนืด

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดความหนืด ชื …

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องวัดความเป็นก …

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของแสงชนิดลำแสงคู่

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดค่าการดูดกล …

เครื่องวัดค่าสี

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องวัดค่าสีชื่อ …

เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดปริมาณน้ำอิ …

เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดลักษณะเนื้อ …

เครื่องวัดแสงฟลูออเรสเซนต์

ชื่อเครื่องภาษาไทย: เครื่องวัดแสงฟลูออเร …

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์กากใย …

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์โปรตี …

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์ไขมัน …

เครื่องเขย่าสารละลาย

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องเขย่าสารละลา …

เครื่องเตรียมตัวอย่างทำให้เซลล์แตกโดยคลื่นเสียงความถี่สูง

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องทำให้เซลล์แตกโ …

เตาเผาอุณหภูมิสูง

ชื่อเครื่องภาษาไทย: เตาเผาอุณหภูมิสูง ชื …