เครื่องทำน้ำแข็งแบบเกร็ด

รายการเครื่องมือห้องปฏิบัติการแปรรูป ชื่ …

เครื่องทำแห้งแบบถาด

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องทำแห้งแบบถาด/ต …

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องทำแห้งแบบแช่เย …

เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องปิดผนึกสุญญากา …

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องอ่านปฏิกิริยาบ …

เครื่องโครมาโทรกราฟฟี – TH

เตาก๊าซหัวคู่

ชื่อเครื่องภาษาไทย เตาก๊าซหัวคู่ ชื่อเคร …

เตาอบไฟฟ้า

ชื่อเครื่องภาษาไทย เตาอบไฟฟ้า ชื่อเครื่อ …