เครื่องทำน้ำแข็งแบบเกร็ด

เครื่องทำแห้งแบบถาด

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธี Combustion

เตาก๊าซหัวคู่

เตาอบไฟฟ้า