เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงต …

เครื่องปั่นเหวี่ยง

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยง …

เครื่องยูวี –วิสิเบิล ดับเบิลบีม สเปคโตรโฟโตมิเตอร์

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องยูวี –วิสิเบ …

เครื่องผสมสารละลาย

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องผสมสารละลาย …

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องกวนสารละลายพ …

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ชื่อเครื่องภาษาไทย : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ชื …

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภู …

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภู …

เครื่องวิเคราะห์โปรตีนด้วยวิธี Combustion

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์ปริมา …

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องอ่านปฏิกิริยาบ …