ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องนับจำนวนโคโลนี

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Colony Counter

รุ่น : HYC-560

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องนับจานวนโคโลนีสามารถนับได้ 2 แบบโดยการใช้ปากกามาร์กจุด หรือใช้การกดปุ่มบน ตัวเครื่อง มีจอแสดงค่าจานวนโคโลนีที่นับได้ด้วยจอ LED ซึ่งขณะทาการนับจานวนโคโลนีจะมีเสียงแจ้ง เตือนทุกครั้งที่ทาการนับ ตัวเครื่องประกอบด้วยเลนส์ขยายขนาดประมาณ 125 มิลลิเมตร เครื่อง ประกอบด้วยเข็มปากกาสเตนเลสสาหรับการใช้นับจานวนแบคทีเรีย มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สาหรับให้ แสงสว่าง มีเครื่องมีปุ่ม Zero เพื่อลบค่าจานวนที่นั และสามารถใช้งานกับจานอาหารเลี้ยงเชื้อขนาด ประมาณ 100 มิลลิเมตรและ 150 มิลลิเมตร
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน