ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้อบลมร้อน

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Hot Air Oven

รุ่น : FD 260

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือใช้สาหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง ใช้รักษาอุณหภูมิของ
ปฎิกิริยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางชนิดให้คงที่ ใช้อบฆ่าทาลายเชื้อโรค ใช้อบเพาะเชื้อ
จุลชีพ ใช้หาความชื้นในตัวอย่าง มีความจุ 259 ลิตร และสามารถปรับอุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
พร้อมชั้นวางของ 2 ชั้น วางได้สูงสุด 8 ชั้นมีพัดลมภายในตู้

ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน