ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Shaking Water Bath

รุ่น : IS-30

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อ่างน้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ทาด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก พร้อมอุปกรณ์เขย่า สามารถตั้งค่าความเร็วของการเขย่าในช่วง 35 ถึง 160 สโตรกต่อนาที และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่า Variation ที่ +/- 0.1 องศา เซลเซียส และค่า Distribution ที่ +/- 0.25 องศาเซลเซียส และมีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูง เกิน ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ ELECTRONIC PID CONTROLLER
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน